ORALNA KIRURGIJA

 

 

IMPLANTATI

 
Zubni implantati su titanski vijci koji se ugrađuju u kost kako bi nadomjestili izgubljeni korijen zuba. Mogu nadomjestiti samo jedan zub koji nedostaje ili se može ugraditi više implantata i na njima postaviti most. Postoji i mogućnost retencije totalnih zubnih proteza, osobito donje, sa dva ili više implantata ovisno o stanju kosti pacijenta. Nakon takvog zahvata proteza je fiksirana za implantate te daje pacijentu sigurnost i ugodu u jelu i kontaktu sa drugim osobama.
Prva faza je kirurška i radi se u lokalnoj anesteziji, a traje otprilike 30-60 min. U toj fazi u čeljusnu kost ugrađuje se implantat i prekriva sluznicom te se ostavlja u mirovanju 3-6 mjeseci radi osteointegracije ili svezivanja implantata za kost. U nekim se slučajevima implantat može odmah po ugradnji opteretiti privremenom krunom, ili se u istom posjetu zub namjenjen vađenju izvadi i u ležište zuba (alveolu) se odmah postavi implantat.
 
U slijedećoj fazi implantat se otkriva ispod sluznice i na njega se postavlja kapica za cijeljenje sluznice. Nakon toga izrađuje se nadogradnja na implantatu i zubna kruna.
 
Dobna granica za postavljanje implantata gotovo da nije određena. Neke od zapreka u njihovu postavljanju su sistemska oboljenja ili nezavršen rast i razvoj.
 
 
Vrlo bitna stavka kod zubnih implantata je oralna higijena. Ona je jedna od najvažnijih stavki za uspjeh u implantologiji.
 

MINI DENTALNI IMPLANTATI (MDI)

 
Prednost uporabe MDI-a (promjera 1,8 – 2,4 mm) je minimalno invazivni postupak ugradnje koji se obavlja u jednom posjetu stomatologu. Totalna proteza može se postaviti na njih odmah nakon ugradnje i biti trenutno u funkciji. Osim što je i financijski prihvatljivo rješenje, na taj način rješavaju se problemi loše retencije i stabilizacije totalne proteze, osobito donje.