OPREMLJENOST ORDINACIJE

 
Ordinacija je potpuno kompjuterizirana i svi podaci kao i slike su pohranjeni u bazi podataka te su pacijentu lako dostupni. Isti podaci mogu se pacijentu snimiti na CD, DVD, poslati e-mailom ili uručiti poštom.

Intraoralna kamera

 
Intraoralna kamera daje liječniku mogućnost ranog otkrivanja patoloških stanja. Snimljena slika uvećana do 60 puta pokazuje se pacijentu na kompjuterskom monitoru. Na taj način stomatolog i pacijent uspostavljaju direktnu vizualnu komunikaciju prilikom određivanja dijagnoze i definiranja radova koje je potrebno izvršiti.

Digitalna radioviziografija (RVG)

 
Ordinacija je opremljena najsuvremenijim sustavom digitalne radioviziografije kodak rvg 6100 koja omogućuje kompletnu dijagnostiku. Slika se trenutno projicira na lcd monitoru te se pomoću specijaliziranog softwarea lako može obrađivati (mjerenje dužine korjenskog kanala, određivanje gustoće koštanog i zubnog tkiva, mikroskopiranje određenog dijela slike, 3D analiza).
Korištenjem digitalnog senzora doza zračenja smanjuje se za 90 % u odnosu na klasično rengensko snimanje.

Mikroskopske lupe

 
U svakom postupku zahvata koriste se mikroskopske lupe povećanja 2.5x čime se otvara potpuno novi svijet stomatologije. Povećanjem vidnog polja, do sada nevidljivi dijelovi zuba postaju lako dostupni, sam zahvat traje kraće, a rezultat je zajamčen.

Endometar, strojna endodoncija

 
Endometar je elektronički uređaj za precizno i brzo određivanje dužine korijenskog kanala tijekom endodontskog liječenja. Uređaj omogućuje mjerenje dužine kanala u njegovom završetku s 0.1mm točnosti. Strojna endodoncija (pro taper) omogućuje brzo i detaljno kemijsko i mehaničko proširivanje i čišćenje korjenskog kanala čime ga se priprema za trodimenzionalno punjenje.

One step touch’n’heat

 
Punjenje kanala toplom gutaperkom garantira hermetičko zatvaranje i spriječava prodor bakterija kroz isti. One – step tehnikom zahvat je jednostavniji i kraći.

Intraoralna pjeskara

 
Intraoralna pjeskara koristi se za brzo i bezbolno čišćenje pigmentacija finim pijeskom s okusom limuna.

Sterilizacija

 
U ordinaciji se izričito vodi računa o dezinfekciji i sterilizaciji instumenata i površina. Primjenjuje se suha sterilizacija temperaturom i autoklaviranje parom. Na taj se način osigurava rad sterilnim instrumentima. Materijal i instrumenti za jednokratnu primjenu se bacaju. Za svakog pacijenta koristi se novi sterilni set instumenata.