Ante Žarkov doktor dentalne medicine i Doris Tomljanović dentalni asistent

Naše dugogodišnje iskustvo i tradicija pružaju Vam vrhunsku stomatološku zaštitu i rehabilitaciju: Ugodna atmosfera, opuštenost i sigurnost u ordinaciji pokazati će Vam kako posjet stomatologu može biti bezbolno i opušteno rehabilitacijsko iskustvo!

Ordinacija je zasnovana na dugogodišnjem iskustvu i radu dr. Ante Žarkova (starijeg), koji ju je 1995. godine, na vrhuncu karijere, i pokrenuo kao privatnu praksu. Tridesetgodišnjim radom u zdravstvu, sudjelovanjem na brojnim kongresima i seminarima u Hrvatskoj i inozemstvu te završenim tečajevima usavršavanja stekao je veliko i dragocjeno znanje i iskustvo. To je znanje prenio na svojeg sina, dr. Antu Žarkova (mlađeg), koji je u ordinaciji počeo s radom 2002. godine po završetku Stomatološkog fakulteta u Rijeci. Dr. Ante Žarkov (mlađi), samostalno je preuzeo praksu 2005. godine kada njegov otac odlazi u mirovinu. U duhu obiteljske tradicije nastavlja primjenjivati nove tehnologije i znanja sakupljana dugi niz godina te se i sam kontinuirano usavršava.